Chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi, sống xanh phúc lớn lợi nhiều

Thêm 1 sự lựa trọn cho khách hang tại khu vực đông nam Hà Nội giá 1,2 Tỷ/căn